Title
Op zoek naar de actuele betekenis van Titus Brandsma voor de moderne journalistiekOp zoek naar de actuele betekenis van Titus Brandsma voor de moderne journalistiek
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Communication Sciences
Research group
Department of Political Science
Publication type
bookPart
Publication
Baarn :Gooi en Sticht, [*]
Source (book)
Titus Brandsma herzien, herdacht, herschreven / Struyker Boudier, C.E.M. [edit.]
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle