Publication
Title
Nogmaals over de fusie en splitsing van procederende vennootschappen (noot bij Gent december 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2003
ISSN
1378-9503
Volume/pages
(2003), p. 349-354
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference