Publication
Title
"Zoals een minnaar met zijn geliefde": hoe reageert de vroegste Middelnederlandse mystiek op de scheiding van theologie en spiritualiteit?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Theologie en spiritualiteit: het gesprek heropend, Didache: geloof en religie / Mey, de, Peter [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5513-7
Volume/pages
p. 27-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference