Publication
Title
Mystiek in de hagiografie: hoe benadert de anonieme auteur van de Vita Beatricis het verschijnsel mystiek?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap, 1999
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
Volume/pages
73:2-3(1999), p. 97-110
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference