Publication
Title
Raymund Jahae, Sich begnügen mit dem Ungenügen: zur mystischen Erfahrung Hadewijchs, (Miscellanea Neerlandica 21) Leuven: Peeters, 2000, 336 blz.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap, 2001
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
Volume/pages
75(2001), p. 294-296
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference