Publication
Title
Marit Monteiro, e.a. (ed.), Steun en toeverlaat: historische aspecten van geestelijke begeleiding, Hilversum: Verloren, 1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2000
ISSN
0778-8304
Volume/pages
9(2000), p. 230-231
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference