Publication
Title
Omvang van de vernietiging in strafzaken en de regel van de eenheid-onsplitsbaarheid van de beslissing over de schuld en de straf: evolutie van de rechtspraak van het hof, in het spoor van het arrest van Esbroeck van 8 februari 2000
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2003 / Verougstraete, I. [edit.]
Publication
2003
Volume/pages
p. 255-265
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference