Publication
Title
Hoe rond is de didactische cirkel? Evaluatie als voorwaarde voor differentiatie in leren en onderwijzen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Impuls voor onderwijsbegeleiding. - Leuven, 1991 - 2020
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISSN
1373-4318
Volume/pages
35:1(2004), p. 71-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference