Publication
Title
Copernicus tussen de regels door: de cultuur en de verwachtingen van het federale overheidspersoneel
Author
Language
Dutch
Source (series)
Reeks modernisering van de overheidsinstellingen
Publication
Gent : Academia Press, 2003
ISBN
978 90 3820 469 7
Volume/pages
269 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference