Publication
Title
Gelijke behandeling in geval van een arbeidsongeval vanuit het perspectief van het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het arbitragehof en de sociale zekerheid. - Brugge, 2004
Publication
Brugge : Die Keure, 2003
ISBN
978 90 5958 517 1
Volume/pages
p. 91-183
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference