Publication
Title
De indeling van de Nederlandse dialecten: een syntactisch perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. - Gent, 2004
Publication
Gent : Academia Press, 2004
ISBN
90-382-0651-8
Volume/pages
p. 357-373
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference