Title
Den gheestelycken speel-wagen op den blyden wegh van Bethleem voor de christelijcke ionckheydt: vermeerdert met veele nieuwe lof-sanghen ende gheestelijcke liedekens, noyt te voren in druck uyt-ghegheven: alles ter eeren den nieuwen gheboren koninck onsen salighmaecker Iesus Christus: item, sijn hier noch by ghevoeght eenighe nieuwe gheestelijcke feest-liedekens, Antwerpen, Godt-gaf Verhulst, 1699
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen , [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle