Title
Kluchtighe Calliope, uytbeldende, den aert, eyghenschappen, ende manieren der arme bedelaeren, bestaende in verscheyde manieren van eyschen: niet min stichtelijck als vermakelijck om lesen: handtwerpen, Jacob van Ghelen, 1651
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen , [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle