Publication
Title
Guilielmus van der Borcht, Brvsschelschen blom-hof van Cvpido, ghedeylt in dry deelen, waer van het eerste deel zijn Minne-klaghten: het tweede vreughdige Herdersghesanghen: het derde Boertighe lietjens: te samen beduydende de aen-komste der liefde, de weder-minne, ende de bekomen gunste: met eyndelinghe voor het tweede boeck de Rancken van Cupido. Brussel, Guilliam Scheybels, 1641
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
p. 29-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference