Publication
Title
Albertus Ignatius d'Hanins, Het bevel van Cvpido, bestaende in dry deelen, daer-van het eerste is ghenaemt Minne-lietjens, het tweede Herders-ghedichten, ende het derde Kluchten, Brussel, Guilliam Scheybels, 1653
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
p. 30-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference