Title
Het mengelmoes off De versamelingh van veele hedendaeghsche nieuwe dinghen met een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck gheweest: beneffens de translatie off oversettinge des boeckx gheintituleert: de heerlijcke ende vrolijcke poetereye van desen tijdt vermerdert met de doodt van Lagachrist oft anders met de doodt van den koninck van Ethiopien. 1696Het mengelmoes off De versamelingh van veele hedendaeghsche nieuwe dinghen met een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck gheweest: beneffens de translatie off oversettinge des boeckx gheintituleert: de heerlijcke ende vrolijcke poetereye van desen tijdt vermerdert met de doodt van Lagachrist oft anders met de doodt van den koninck van Ethiopien. 1696
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Institute for the Study of Literature in the Low Countries (ISLN)
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen , [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle