Title
Het mengelmoes off De versamelingh van veele hedendaeghsche nieuwe dinghen met een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck gheweest: beneffens de translatie off oversettinge des boeckx gheintituleert: de heerlijcke ende vrolijcke poetereye van desen tijdt vermerdert met de doodt van Lagachrist oft anders met de doodt van den koninck van Ethiopien. 1696 Het mengelmoes off De versamelingh van veele hedendaeghsche nieuwe dinghen met een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck gheweest: beneffens de translatie off oversettinge des boeckx gheintituleert: de heerlijcke ende vrolijcke poetereye van desen tijdt vermerdert met de doodt van Lagachrist oft anders met de doodt van den koninck van Ethiopien. 1696
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen , [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle