Title
Ioan Ysermans, Trivmphys Cvpidinis: in-houdende veel schoon stichtighe ende seer vermaeckelijcke liedekens ende andere ghedichten, verciert met veel loffelijcke sententien, als oock sommighe epitalamien, bruyloft-liedekens en andere poëmata. Antvverpen, Weduwe Iacob Mesens, 1628
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen , [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle