Publication
Title
Geeraerd vanden Brande, Brandt in liefde: poemata ofte gedichten: vervattende sommighe liedekens, refereynen ende sonetten, oock Het leven van den deugdzamen Ioannes Van den Bossche Prince vanden Olyftack. Antwerpen, Geeraerd van Wolsschaten, 1631
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
p. 41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference