Publication
Title
De bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van vrije onderwijsinstellingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2004), p. 77-79
Note
General: R.v.St. nr. 120.143 van 4 juni 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference