Publication
Title
Het recht op een levensbeschouwelijke opvoeding en het belang van het kind
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0040-7437
Volume/pages
7(2004), p. 415-418
Note
Noot onder EHRM, 16 december 2003, Palau-Martinez t. Frankrijk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference