Publication
Title
Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: deel 10: Europa in het vreemdelingenrecht / Foblets, Marie-Claire [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2004
ISBN
9789059586000
Volume/pages
p. 367-393
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference