Title
Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: deel 10: Europa in het vreemdelingenrecht / Foblets, Marie-Claire [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
9789059586000
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle