Publication
Title
Woord vooraf
Author
Language
Dutch
Source (book)
Immanuel Kant : een inleiding. - Kapellen, 2004
Source (series)
Denkers. - Kapellen; 2004: 2
Publication
Kapellen : Pelckmans, 2004
ISBN
90-289-1968-6
Volume/pages
p. 7-8
IR - Boek naar hoofdstuk
Het conflict van de rede met zichzelf in Kants 'Kritik der reinen Vernunft' / Oger, Erik. - Kapellen, 2004
Van lvd naar work
Immanuel Kant : een inleiding
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference