Publication
Title
Geloofscommunicatie via massamedia: een verkenning van het probleemveld in het zicht van het jaar 2000
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Selekt: een keuze uit bijdragen over cultuur en levensbeschouwing van voornamelijk buitenlandse tijdschriften
Publication
1996
Volume/pages
6:1(1996), p. 63-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference