Publication
Title
Het geheugen in druk van de NDP: een saluut bij het laatste nummer van De dagbladpers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De dagbladpers / Vereniging De Nederlandse Dagbladpers. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 1997
ISSN
0166-4980
Volume/pages
50:12(1997), p. 15-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference