Publication
Title
Communicatiewetenschappelijk onderzoek met een historische dimensie: ter herinnering aan Winfried B. Lerg (1932-1995), de grondlegger van communicatiehistorische bronnenkritiek
Author
Language
Dutch
Source (book)
De interpretatieve benadering in de communicatiewetenschap: theorie, methodologie en case-studies / Servaes, J. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 1997
Volume/pages
p. 157-179
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference