Publication
Title
Tegenwerken, belachelijk doen: talige sabotage van Marokkaanse jongens op een Antwerpse middelbare school: een sociolinguïstische etnografie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Taalkunde, 2004
Volume/pages
367 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.03.2021
To cite this reference