Publication
Title
Het juridisch statuut van de OCMW-ziekenhuisgeneesheren
Author
Language
Dutch
Source (series)
Reeks Statuut gemeentepersoneel
Publication
Brugge : Die Keure, 1991
ISBN
90-6200-559-4
Volume/pages
418 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference