Publication
Title
Over de (beperkte) combineerbaarheid van deontische, epistemische en evidentiële uitdrukkingen in het Nederlands
Author
Language
Dutch
Source (series)
Antwerp papers in linguistics , 108
Publication
Wilrijk : Universiteit Antwerpen, 2004
ISSN
0776-3859
Volume/pages
136 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference