Publication
Title
Componentiële modellen versus constructiemodellen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal: liber amicorum Johan Taeldeman / Caluwe, de, J. [edit.]
Publication
Gent : Academia, 2004
ISBN
90-382-0651-8
Volume/pages
p. 669-676
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference