Publication
Title
Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: ontspanningslectuur in de zeventiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gheprint tAntwerpen : het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw. - Kapellen, 2004
Publication
Kapellen : Pelckmans, 2004
ISBN
90-289-3563-0
Volume/pages
p. 77-89
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference