Publication
Title
Feedback over schoolprestatie-indicatoren als strategisch instrument voor schoolontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
Publication
Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 2004
ISSN
0165-0645
Volume/pages
81(2004), p. 338-353
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference