Publication
Title
De invloed van inspraak en wederzijds overleg op de implementatie van organisatorische afspraken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
VOCAP nieuwsbulletin / Vereniging voor Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologen [Leuven] - Mechelen
Publication
Mechelen : 1992
Volume/pages
9(1992), p. 27-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference