Publication
Title
De invloed van psychologische variatie in managementteams op hun concurrentiegedrag en ondernemingsresultaten: een experimentele studie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bedrijfskunde : tijdschrift voor modern management. - Deventer, 1974 - 2003
Publication
Deventer : 1998
ISSN
0165-0971
Volume/pages
70(1998), p. 36-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference