Publication
Title
Enkele aspecten van de Nederlandse uitspraak in Vlaanderen: een onderzoek naar het normgevoel van taalgebruikers
Author
Language
Dutch
Source (series)
KULAK preprints , 102
Publication
Kortrijk : KULAK, 2004
Volume/pages
31 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference