Title
Commentaar op "A.E. Oderkerk, Eenvormige uitleg van begrippen in internationale bevoegdheids- en conflictenrechtelijke verdragen"
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
conferenceObject
Publication
Nijmegen :Ars Aequi Libri, [*]
Source (book)
In het licht van deze overwegingen: bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie, 27 juni 2003 te Rotterdam / Feteris, E.T. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle