Publication
Title
Commentaar op "A.E. Oderkerk, Eenvormige uitleg van begrippen in internationale bevoegdheids- en conflictenrechtelijke verdragen"
Author
Language
Dutch
Source (book)
In het licht van deze overwegingen: bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie, 27 juni 2003 te Rotterdam / Feteris, E.T. [edit.]
Publication
Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2004
Volume/pages
p. 273-274
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference