Publication
Title
Collectieve goederen en individuele rechten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Economie en recht / Furth, D. - Groningen, 2004
Publication
Groningen : Stenfert Kroese, 2004
ISBN
90-207-3286-2 [pbk]
Volume/pages
p. 209-233
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Economie en recht
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference