Publication
Title
De bisschop loopt nu ook gewoon op straat: de smalle marges van kerkelijke communicatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
De functie van de kerk in de hedendaagse maatschappij: opstellen voor Ernest Henau. - Averbode, 2002
Publication
Averbode : Averbode, 2002
ISBN
90-317-1942-0
Volume/pages
p. 159-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference