Title
Vormen en trajecten van armoede in het Belgische en Britse welvaartsregime: multidimensionele armoededynamieken bestudeerd vanuit de sociologie van de levensloop
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
doctoralThesis
Publication
Antwerpen :UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, [*]
Source (series)
Proefschrift
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle