Publication
Title
Vormen en trajecten van armoede in het Belgische en Britse welvaartsregime: multidimensionele armoededynamieken bestudeerd vanuit de sociologie van de levensloop
Author
Language
Dutch
Source (series)
Proefschrift
Publication
Antwerpen : UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.03.2021
To cite this reference