Publication
Title
De quartaire sector als 'buitenbeentje' getypeerd: arbeid en organisatie in de overheid, het onderwijs, de zorg- en socio-culturele sector
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Panel Survey of Organizations in Flanders, 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference