Publication
Title
Teamwerk in Vlaanderen: universele praktijk of selectief toegepast principe?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over werk(t) in de actieve welvaartstaat. - Leuven, 2004
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5659-1 [pbk]
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference