Publication
Title
Enkele ingrijpende wijzigingen in de Wet op de juridische bijstand en haar uitvoeringsbesluiten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Antwerpen, 1980, currens
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
0771-1409
Volume/pages
2(2004), p. 200-204
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference