Publication
Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 30 september 2003, zaak C-167/01, Inspire Art
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 636-638
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference