Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 2 oktober 2003, zaak C-148/02, Garcia AvelloBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 2 oktober 2003, zaak C-148/02, Garcia Avello
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005), p. 638-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle