Publication
Title
De geldigheid van in havenreglementen opgenomen bevrijdingsbedingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1990-91), p. 1387-1398
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021