Title
De geldigheid van in havenreglementen opgenomen bevrijdingsbedingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1990-91) , p. 1387-1398
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)