Title
Artikel 1187 Ger.W.: territoriaal bevoegde vrederechter en blokkering van aandeel in verkoopprijs
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 1514-1515
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Vred. Westerlo, 21 oktober 2003
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle