Publication
Title
Ephebos: naar een versterking van de Europese dimensie in de curricula van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Ccoperation Agreement University of Antwerp - Province of Antwerp, 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference