Publication
Title
Leerkrachten en ICT in het Vlaamse secundair onderwijs: resultaten van een internationaal vergelijkend OESO-onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
ICT en onderwijsvernieuwing / Gombeir, Dirk. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2004
ISSN
1783-6565
Volume/pages
8(2004), p. 11-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference