Publication
Title
Vier jaar Ovum Pick Up (OPU) en In Vitro Fertilisatie (IVF) bij donoren van het Belgisch Wit-Blauwe ras
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams diergeneeskundig tijdschrift. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
0303-9021
Volume/pages
72(2003), p. 348-358
ISI
000186325000003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference