Publication
Title
Wonen en democratie, het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wanneer wordt vreemd, vreemd? De vreemde in beelvorming, registratie en beleid / Timmerman, Christiane [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5528-5
Volume/pages
p. 141-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference