Publication
Title
Naar een Komyuniti-beleid voor rurale ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, UFSIA, Vakgroep Ontwikkelingsstudies, 1999
Volume/pages
24 p.
Note
Discussienota in opdracht van Broederlijk Delen-Komyuniti
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference